Glykojaoksen hallitus


Puheenjohtaja

Prof. Jukka Finne
Helsingin Yliopisto

Sihteeri
Doc. Hannu Maaheimo
VTT

Hallituksen jäsenet

Prof. Sakari Kellokumpu
Oulun Yliopisto

Prof. Reko Leino
Åbo Akademi University

Prof. Markku Tammi
Itä-Suomen Yliopisto