Hallitus


Puheenjohtaja

Dos. Hannu Koistinen
Haartman-instituutti, Biomedicum Helsinki
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja
FT Terhi Maula
Biokemian laitos, Arcanum
Turun yliopisto

Taloudenhoitaja
Dos. Peter Sarin
Molekulaaristen ja integratiivisten biotieteiden tutkimusohjelma
Helsingin yliopisto

Sihteeri
FM Elina Pietilä
Tutkimusohjelmayksikkö, Biomedicum
Helsingin yliopisto
secretary@biobio.org

Jäsenet
Dos. Marc Baumann
Meilahti Clinical Proteomics Core Facility
Helsingin yliopisto

Prof. Jukka Finne
Molekulaaristen ja integratiivisten biotieteiden tutkimusohjelma
Helsingin yliopisto

Prof. Ilpo Vattulainen
Fysiikan laitos
Tampereen teknillinen yliopisto

Dr. Erkki Raulo
Research Services
Helsingin yliopisto

PhD Maarit Jokela
Oulun yliopisto

Dos. Kaisa Haukka
Maatalous-Metsätieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto

Apulaisprof. Jaana Rysä
Farmasian laitos
Itä-Suomen yliopisto