Hallitus


Puheenjohtaja

Dos. Hannu Koistinen
Haartman-instituutti, Biomedicum Helsinki
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja
Dos. Kristiina Mäkinen
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
Helsingin yliopisto

Taloudenhoitaja
Dos. Kaisa Haukka
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
Helsingin yliopisto

Sihteeri
FT Terhi Maula
Biokemian laitos, Arcanum
Turun yliopisto
email: terhi_dot_maula_at_abo_dot_fi

Jäsenet
Dos. Marc Baumann
Meilahti Clinical Proteomics Core Facility
Helsingin yliopisto

Prof. Jukka Finne
Biotieteiden laitos
Helsingin yliopisto

Prof. Ilpo Vattulainen
Fysiikan laitos
Tampereen teknillinen yliopisto

Dr. Erkki Raulo
Integrative Life Science Doctoral Programs (ILS)

PhD Maarit Jokela
Oulun yliopisto

Erikoistutkija, Dos. Merit Melin
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Dos. Jaana Rysä
Farmasian laitos
Itä-Suomen yliopisto

Opiskelijajäsen
Laura Laiho
Tiedekuntajärjestö Biosfääri
Helsingin yliopisto