A.I. Virtanen-palkinto

Biobio-seura, Suomalaisten Kemistien Seura ja Ravitsemuksen Tutkimussäätiö yhdessä myöntävät arvostetun tiedemiehen ja nobelistin, Artturi Ilmari Virtasen, tieteellisen työn muistoksi perustetun A.I. Virtanen-palkinnon suomalaiselle tai ulkomaalaiselle tutkijalle tunnustuksena ansiokkaasta ja uraauurtavasta tutkimustyöstä.

Palkinto myönnetään henkilölle, joka tekee kansainvälisesti arvostettua korkeatasoista tutkimusta jollakin palkinnon myöntävien tahojen edustamalla toiminta-alueella. Palkintoa myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että valittu henkilö on edelleen aktiivinen ja menestyksekästä työtä tekevä tutkija. Palkinnonsaajan tulee myös olla ennakkoluuloton ja uusien ongelmien ratkaisemiseen paneutuva. Lisäksi korostetaan poikkitieteellisyyttä.

Palkinto koostuu kunniakirjasta, rahapalkinnosta sekä kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen suunnittelemasta hopeisesta A. I. Virtanen-mitalista.

A.I. Virtanen-palkinnon saajat aikajärjestyksessä tutkimusaloineen:

2015 Hania Szajewska, ravitsemustiede
2013 Kari Alitalo, lääketiede
2011 Markku Leskelä, kemia
2009 Pirjo Pietinen, ravitsemustiede
2006 Kai Simons, biokemia, molekyylibiologia
1997 Pekka Pyykkö, kemia
1995 Ari Helenius, biokemia, solubiologia
1993 - palkintoa ei jaettu
1991 Pirjo Mäkelä, lääketiede (bakteriologia)
1989 Mårten Wikström, biotekniikka, biofysiikka
1987 Esko Nurmi, eläinlääketiede
1985 Leevi Kääriäinen, molekyylibiologia
1983 Tor-Magnus Enari, biokemia
1981 Jarmo Visakorpi, lääketiede (lastentautioppi)
1979 Ichiro Chibata, biotekniikka
1975 Melvin Calvin, biokemia
1974 Eino Kulonen, lääketieteellinen kemia
1970 Nils Ellfolk, proteiinikemia
1965 1. kappale A.I. Virtanen, 2. kappale Kansallismuseo