Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae eli "Biobio-seura" on suomalainen valtakunnallinen tieteellinen yhdistys. Seuran tavoitteena on edistää oman alansa tutkimusta ja toimintaa Suomessa.


Seuran toimialaan kuuluvat biokemia, biofysiikka, mikrobiologia, kasvifysiologia, eläinfysiologia, virologia ja ravitsemustiede, glykobiologia sekä proteomiikka. Biotekniikka ja molekyylibiologia ovat keskeisiä kaikilla näillä aloilla, mutta seuran toimintaan mahtuvat hyvin myös lääketieteellinen perustutkimus, ympäristö- ja elintarvikemikrobiologia, solubiologia ja bioteknologian alan kaupallinen tutkimus.

Seuralla on kolme aktiivista alajaosta, sekä paikallisjaos Oulussa.

Peptidijaos (Finnish Peptide Society)

Glykojaos (Finnish Glycoscience Network)

Proteomiikkajaos (Finnish Proteomics Society)

Oulun Biokemistiseura ry

Dosentti Hannu Koistinen seuran uusi puheenjohtaja

Vuosikokouksen myötä muutoksia seuran hallituksessa

Lue lisää...

Biobio-seuran vuosikokous

26.4.2016 Biomedicum 1, Helsinki

Lue lisää...

Biobio-seura nyt myös Facebookissa!

Tietoa tapahtumista ja apurahoista nyt myös Facebookin kautta

Lue lisää...

UUTUUS! Kuukausittaiset FEMS kommunikaatiot

FEMS Network Opportunities

Lue lisää...